Biznes

Paradoks bezskutecznej egzekucji

Doświadczenie na rynku usług windykacyjnych pokazuje, że nawet egzekucja niezakończona wyznaczonym przez Klienta celem może w przyszłości mieć swoje pozytywne konsekwencje. Jakie? O tym dowiesz się czytając dzisiejszy artykuł.

Droga dla odważnych

Odzyskiwanie długu przed sądem na własną rękę wiąże się – oprócz pokaźnej dawki stresu i konieczności odnalezienia się w gąszczu przepisów – także z konkretnymi wydatkami, np. wpisem sądowym i zaliczką komorniczą. Ta inwestycja nie zawsze się zwraca, gdyż niekiedy komornik umarza postępowanie egzekucyjne z powodu niewypłacalności i braku majątku dłużnika. Nic dziwnego, że wielu przedsiębiorców woli powierzyć sprawę odzyskania należności profesjonalnej firmie windykacyjnej niż oddawać ją na drogę sądową samodzielnie.

Matematyka kroków

Stare porzekadło mówi, że czasem trzeba postawić krok do tyłu, by później móc zrobić dwa do przodu. Choć rozgoryczenie Klienta w momencie umorzenia postępowania egzekucyjnego jest zrozumiałe, to warto spojrzeć na daną sytuację z innej perspektywy. I wcale nie chodzi tu o naiwne noszenie różowych okularów! Zawiadomienie o bezskutecznej egzekucji może mieć swoje plusy w niedalekiej przyszłości. Jakie konkretnie?

Umorzenie egzekucji nie oznacza, że pieniądze przepadły na zawsze. Jeśli sytuacja finansowa dłużnika się poprawi, będzie można złożyć ponowny wniosek o egzekucję. Dług można odzyskać nawet po wielu latach. Warto pamiętać, że roszczenie stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu ulega przedawnieniu po sześciu latach, a odsetki od głównej należności po trzech. Przedawnieniu można zapobiec kierując do komornika wniosek o ponowne wszczęcie egzekucji co trzy lata.

Jeśli powodem bezskutecznej egzekucji jest brak majątku dłużnika, wierzyciel może zaksięgować podstawę wierzytelności jako koszt uzyskania przychodu. Koszty w ten sposób można generować tylko do chwili przedawnienia wierzytelności. Określenie wierzytelności mianem nieściągalnej wciąż daje szanse na wznowienie egzekucji i zwrot długu. W sytuacji gdy dłużnik spłaci zobowiązanie, które wcześniej zostało zakwalifikowane jako koszt podatkowy, otrzymana należność powinna przez wierzyciela być zaksięgowana jako przychód podlegający opodatkowaniu.

Szukasz skutecznej windykacji? Sprawdź https://www.indos.pl/oferta/windykacja/? – Zapraszamy!

https://eltying.com.pl/ogrzewacze-tarasowe-i-ogrodowe-twoje-ulubione-miejsce-przez-caly-rok/ zobacz https://www.fcbu.org/ogrzewacz-tarasowy-klucz-do-komfortu-w-chlodne-wieczory/