Ciekawe

Praca za zachodnią granicą – co warto wiedzieć?

Podjęcie pracy za granicą to decyzja, która podejmowana jest po długim czasie namysłu. Decyzja ta oznacza rozłąkę z bliskimi oraz konieczność odnalezienia się w nowych warunkach., obcym państwie. Mimo tego coraz więcej osób decyduje się na emigrację zarobkową. O czym powinniśmy pamiętać przygotowując się do wyjazdu?

Przygotowanie do wyjazdu – kwestie socjalne

Podstawą w przygotowaniach do emigracji zarobkowej jest oczywiście znalezienie odpowiedniego lokum dla siebie. Wiele dużych firm o międzynarodowym rodowodzie proponuje swoim pracownikom mieszkania firmowe, co znacząco ułatwia sprawę. Niezwykle ważne jest to, abyśmy zadbali o wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia zdrowotnego – pozwoli nam ono na korzystanie z pomocy lekarskiej w razie potrzeby. Wielu pracodawców wymaga też konta bankowego założonego w lokalnym banku – na koto to spływać będzie nasza wypłata.

Pracownicy wychowujący dzieci powinni być świadomi, że pracując w Niemczech na prawie niemieckim czy też prowadząc tam firmę przysługuje im Kindergeld. Jest to zasiłek rodzinny wypłacany na każde dziecko. Zadaniem tego zasiłku jest poprawienie jakości życia i zapewnienie niezbędnych środków do życia dla dzieci. Kindergeld przysługuje dzieciom uczącym się do 25. roku życia oraz dzieciom niepełnosprawnym bez ograniczeń wiekowych.

Świadczenia w Polsce i w Niemczech

Wielu pracowników z Polski zastanawia się nad zależnością Kindergeld a 500+. Okazuje się, że w wielu przypadkach oba świadczenia mogą być należne. Beneficjenci zobowiązani są do złożenia wniosków w obu krajach. Na postawie koordynacji świadczeń na terenie UE odpowiednie urzędy zadecydują, który kraj ma pierwszeństwo w przyznawaniu świadczeń socjalnych. Jeśli pierwszeństwo dostanie polski zasiłek na zasadzie dodatku dyferencyjnego 500+ zostanie wyrównane do wysokości Kindergeld.

https://absenting.com.pl/ogrzewacz-tarasowy-twoja-oaza-ciepla-w-chlodne-dni/ zobacz live url