Technologia

Kursy sep – czyli jak zmienić pracę na lepszą?

Obecnie najbardziej poszukiwani wśród większości pracodawców są pracownicy posiadający wysokie kwalifikacje zawodowe, kursy i szkolenia kierunkowe, które uprawniają do wykonywania pracy wymagającej fachowej wiedzy. Nie inaczej jest, jeśli chodzi o firmy związane z energetyką oraz gazownictwem, gdzie kluczowe są uprawnienia sep.

Jakie kursy sep są dostępne w dobrych centrach kształcenia zawodowego?

Najogólniej sep uprawnienia, które można zdobyć na szczegółowych szkoleniach zakończonych przyznaniem stosownego certyfikatu, umożliwiającego podjęcie pracy w przemyśle energetycznym oraz gazownictwie są podzielone na trzy zasadnicze grupy.

Szkolenie w każdej z grup uwzględnia specyfikę wykonywania konkretnej pracy. Są to kursy elektryczne, energetyczne oraz gazowe. Przyszli pracownicy otrzymują dużą dawkę wiedzy fachowej, która przekłada się na ich przydatność na stanowiskach eksploatacji, dozoru, a także instalacji.

Obecnie praca przy instalacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych oraz gazowych należy do bardziej skomplikowanych i odpowiedzialnych, niż jeszcze kilka lat wcześniej, z uwagi na innowacyjne technologie, które są ciągle wprowadzane do tego rodzaju sieci.

Jaki zakres uprawnień sep można zdobyć na szkoleniach?

Uprawnienia sep są dostępne w trzech kategoriach, które różnią się od siebie zakresem uzyskanej wiedzy, a także poziomem wyszkolenia. Wszystkie kursy oprócz zagadnień fachowych, zawierają niezbędne informacje o zasadach bezpieczeństwa pracy.

Pierwsza z kategorii sep uprawnienia dotyczy specyfiki obsługi sieci, urządzeń i instalacji o napięciu do i powyżej 1 kV. Kategoria jest opisana jako G1 i obejmuje także wszelkie wiadomości teoretyczne i praktyczne działania oraz obsługi urządzeń do elektrolizy, elektrotermicznych, sieci trakcyjnych oraz zespołów prądotwórczych.

W drugiej grupie kursy sep dają możliwość pracy przy dozorowaniu i eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających oraz zużywających ciepło, dotyczy również obsługi innych urządzeń energetycznych. Ta kategoria jest opisana jako G2.

Ostatnia kategoria G3 daje uprawnienia do eksploatacji oraz nadzoru pracy urządzeń , instalacji i sieci gazowych, takich jak turbiny gazowe, urządzenia do produkcji paliw gazowych, a także generatorów gazu. Uprawnienia sep typu G3 dają możliwość obsługi instalacji gazowniczych, które pozostają pod dużym ciśnieniem oraz odbiorników gazowych o dużej mocy.

live url https://abweb.com.pl/taras-w-zimie-dlaczego-nie-tajniki-efektywnego-ogrzewania/ zobacz wiecje