Ciekawe

Czujniki krawędziowe i ich zastosowanie

Czujniki krawędziowe należą do grupy urządzeń pomiarowych. Najogólniej mówiąc, ich rola polega na ustawieniu krawędzi bądź też powierzchni względem innych detali, na przykład środka otworu. Spotyka się czujniki krawędziowe oparte na odmiennej konstrukcji i co za tym idzie na różnych sposobach działania.

Mechanizm działania czujników krawędziowych

Najczęściej wyodrębnia się dwa rodzaje czujników krawędziowych – mechaniczne oraz elektroniczne.

Czujniki krawędziowe elektroniczne są rozwiązaniem pozwalającym na uzyskanie większej precyzji niż czujniki mechaniczne. Czujnik elektroniczny działa na zasadzie wysyłanego na podczerwień impulsu, który objawia się w postaci zapalenia się kontrolnej diody (dioda LED).

Nieco mniejszą dokładność gwarantują czujniki mechaniczne. Są one montowane do wybranego elementu urządzenia, którym może być między innymi uchwyt. Gdy uruchomiony zostanie czujnik mechaniczny, dochodzi do powstania drgań, wywołanych poprzez działające na urządzenie siły odśrodkowe. Wskazanie punktu zerowego elementu jest czynnikiem minimalizującym pojawiające się drgania.

Czujnik krawędziowy – siła precyzji

Specyficznym rodzajem czujników krawędziowych są urządzenia trójwymiarowe, których działanie jest zupełnie inne niż w przypadku elektronicznych i mechanicznych.

Największą zaletą istnienia czujników krawędziowych trójwymiarowych jest fakt, iż za ich pomocą możliwe jest bardzo precyzyjne określenie pozycji bazy i to mimo, iż pojawiają się najróżniejsze odchylenia. Co więcej w przypadku urządzeń trójwymiarowych nie jest konieczne branie pod uwagę średnicy urządzenia służącego do pomiaru a także nie trzeba samodzielnie obliczać bazy.

Mimo wspomnianych zalet, czujniki krawędziowe trójwymiarowe nie są pozbawione także i wad. Największą z nich jest cena. Za siłę precyzji musimy sporo zapłacić, niejednokrotnie nawet pięć razy więcej niż za podstawowe urządzenie w wariancie elektronicznym czy mechanicznym. Cena czujnika trójwymiarowego wynosi około 500 zł, podczas gdy tradycyjne przyrządy kosztują od 100 do 300 zł.

Pomimo wysokich kosztów zawsze warto uwzględnić potrzeby. Być może droższe urządzenie, charakteryzujące się doskonalszą precyzją sprawdzi się lepiej lub skróci czas pracy? Przy wyborze czujnika warto także zastanowić się, czy określanie bazy w trzech wymiarach jest konieczne. Jeśli tak zdecydujmy się na trójwymiarowy czujnik krawędziowy. Jeśli nie zależy nam na tak dużej dokładności, zapewne wystarczającą opcją będą tradycyjne czujniki krawędziowe, działające według zasad elektroniki lub pneumatyki.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Czujniki do siłowników.

live url zobacz zobacz